سبدخرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاف
کاف، کافیست.
کاف 21 / 10 / 1399 0

دسته بندی مطالب بر اساس برچسب ها

اخبار:

 

سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی, علمی, ورزشی

اخبار, اخبار سیاسی, اخبار اقتصادی, اخبار اجتماعی, اخبار فرهنگی, اخبار علمی, اخبار ورزشی

  اخبار بین الملل, اخبار سیاسی بین الملل, اخبار اقتصادی بین الملل, اخبار اجتماعی بین الملل, اخبار فرهنگی بین الملل, اخبار علمی بین الملل, اخبار ورزشی بین الملل

اخبار کشورها, اخبار سیاسی کشورها, اخبار اقتصادی کشورها, اخبار اجتماعی کشورها, اخبار فرهنگی کشورها, اخبار علمی کشورها, اخبار ورزشی کشورها

   اخبار سایر کشورها, اخبار سیاسی سایر کشورها, اخبار اقتصادی سایر کشورها, اخبار اجتماعی سایر کشورها, اخبار فرهنگی سایر کشورها, اخبار علمی سایر کشورها, اخبار ورزشی سایر کشورها

اخبار ایران, اخبار سیاسی ایران, اخبار اقتصادی ایران, اخبار اجتماعی ایران, اخبار فرهنگی ایران, اخبار علمی ایران, اخبار ورزشی ایران

اخبار استان ها, اخبار سیاسی استان ها, اخبار اقتصادی استان ها, اخبار اجتماعی استان ها, اخبار فرهنگی استان ها, اخبار علمی استان ها, اخبار ورزشی استان ها

اخبار استان آذربایجان شرقی, اخبار سیاسی استان آذربایجان شرقی, اخبار اقتصادی استان آذربایجان شرقی, اخبار اجتماعی استان آذربایجان شرقی, اخبار فرهنگی استان آذربایجان شرقی, اخبار علمی استان آذربایجان شرقی, اخبار ورزشی استان آذربایجان شرقی

اخبار استان آذربایجان غربی, اخبار سیاسی استان آذربایجان غربی, اخبار اقتصادی استان آذربایجان غربی, اخبار اجتماعی استان آذربایجان غربی, اخبار فرهنگی استان آذربایجان غربی, اخبار علمی استان آذربایجان غربی, اخبار ورزشی استان آذربایجان غربی

اخبار استان اردبیل, اخبار سیاسی استان اردبیل, اخبار اقتصادی استان اردبیل, اخبار اجتماعی استان اردبیل, اخبار فرهنگی استان اردبیل, اخبار علمی استان اردبیل, اخبار ورزشی استان اردبیل

اخبار استان اصفهان, اخبار سیاسی استان اصفهان, اخبار اقتصادی استان اصفهان, اخبار اجتماعی استان اصفهان, اخبار فرهنگی استان اصفهان, اخبار علمی استان اصفهان, اخبار ورزشی استان اصفهان

اخبار استان البرز, اخبار سیاسی استان البرز, اخبار اقتصادی استان البرز, اخبار اجتماعی استان البرز, اخبار فرهنگی استان البرز, اخبار علمی استان البرز, اخبار ورزشی استان البرز

اخبار استان ایلام, اخبار سیاسی استان ایلام, اخبار اقتصادی استان ایلام, اخبار اجتماعی استان ایلام, اخبار فرهنگی استان ایلام, اخبار علمی استان ایلام, اخبار ورزشی استان ایلام

اخبار استان بوشهر, اخبار سیاسی استان بوشهر, اخبار اقتصادی استان بوشهر, اخبار اجتماعی استان بوشهر, اخبار فرهنگی استان بوشهر, اخبار علمی استان بوشهر, اخبار ورزشی استان بوشهر

اخبار استان تهران, اخبار سیاسی استان تهران, اخبار اقتصادی استان تهران, اخبار اجتماعی استان تهران, اخبار فرهنگی استان تهران, اخبار علمی استان تهران, اخبار ورزشی استان تهران

اخبار استان چهارمحال و بختیاری, اخبار سیاسی استان چهارمحال و بختیاری, اخبار اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری, اخبار اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری, اخبار فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری, اخبار علمی استان چهارمحال و بختیاری, اخبار ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

اخبار استان خراسان جنوبی, اخبار سیاسی استان خراسان جنوبی, اخبار اقتصادی استان خراسان جنوبی, اخبار اجتماعی استان خراسان جنوبی, اخبار فرهنگی استان خراسان جنوبی, اخبار علمی استان خراسان جنوبی, اخبار ورزشی استان خراسان جنوبی

اخبار استان خراسان رضوی, اخبار سیاسی استان خراسان رضوی, اخبار اقتصادی استان خراسان رضوی, اخبار اجتماعی استان خراسان رضوی, اخبار فرهنگی استان خراسان رضوی, اخبار علمی استان خراسان رضوی, اخبار ورزشی استان خراسان رضوی

اخبار استان خراسان شمالی, اخبار سیاسی استان خراسان شمالی, اخبار اقتصادی استان خراسان شمالی, اخبار اجتماعی استان خراسان شمالی, اخبار فرهنگی استان خراسان شمالی, اخبار علمی استان خراسان شمالی, اخبار ورزشی استان خراسان شمالی

اخبار استان خوزستان, اخبار سیاسی استان خوزستان, اخبار اقتصادی استان خوزستان, اخبار اجتماعی استان خوزستان, اخبار فرهنگی استان خوزستان, اخبار علمی استان خوزستان, اخبار ورزشی استان خوزستان

اخبار استان زنجان, اخبار سیاسی استان زنجان, اخبار اقتصادی استان زنجان, اخبار اجتماعی استان زنجان, اخبار فرهنگی استان زنجان, اخبار علمی استان زنجان, اخبار ورزشی استان زنجان

اخبار استان سمنان, اخبار سیاسی استان سمنان, اخبار اقتصادی استان سمنان, اخبار اجتماعی استان سمنان, اخبار فرهنگی استان سمنان, اخبار علمی استان سمنان, اخبار ورزشی استان سمنان

اخبار استان سیستان و بلوچستان, اخبار سیاسی, اخبار اقتصادی استان سیستان و بلوچستان, اخبار اجتماعی استان سیستان و بلوچستان, اخبار فرهنگی استان سیستان و بلوچستان, اخبار علمی استان سیستان و بلوچستان, اخبار ورزشی استان سیستان و بلوچستان

اخبار استان فارس, اخبار سیاسی استان فارس, اخبار اقتصادی استان فارس, اخبار اجتماعی استان فارس, اخبار فرهنگی استان فارس, اخبار علمی استان فارس, اخبار ورزشی استان فارس

اخبار استان قزوین, اخبار سیاسی استان قزوین, اخبار اقتصادی استان قزوین, اخبار اجتماعی استان قزوین, اخبار فرهنگی استان قزوین, اخبار علمی استان قزوین, اخبار ورزشی استان قزوین

اخبار استان قم, اخبار سیاسی استان قم, اخبار اقتصادی استان قم, اخبار اجتماعی استان قم, اخبار فرهنگی استان قم, اخبار علمی استان قم, اخبار ورزشی استان قم, اخبار مذهبی استان قم

اخبار استان کردستان, اخبار سیاسی استان کردستان, اخبار اقتصادی استان کردستان, اخبار اجتماعی استان کردستان, اخبار فرهنگی استان کردستان, اخبار علمی استان کردستان, اخبار ورزشی استان کردستان

اخبار استان کرمان, اخبار سیاسی استان کرمان, اخبار اقتصادی استان کرمان, اخبار اجتماعی استان کرمان, اخبار فرهنگی استان کرمان, اخبار علمی استان کرمان, اخبار ورزشی استان کرمان

اخبار استان کرمانشاه, اخبار سیاسی استان کرمانشاه, اخبار اقتصادی استان کرمانشاه, اخبار اجتماعی استان کرمانشاه, اخبار فرهنگی استان کرمانشاه, اخبار علمی استان کرمانشاه, اخبار ورزشی استان کرمانشاه

اخبار استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار علمی استان کهگیلویه و بویراحمد, اخبار ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد

اخبار استان گلستان, اخبار سیاسی استان گلستان, اخبار اقتصادی استان گلستان, اخبار اجتماعی استان گلستان, اخبار فرهنگی استان گلستان, اخبار علمی استان گلستان, اخبار ورزشی استان گلستان

اخبار استان گیلان, اخبار سیاسی استان گیلان, اخبار اقتصادی استان گیلان, اخبار اجتماعی استان گیلان, اخبار فرهنگی استان گیلان, اخبار علمی استان گیلان, اخبار ورزشی استان گیلان

اخبار استان لرستان, اخبار سیاسی استان لرستان, اخبار اقتصادی استان لرستان, اخبار اجتماعی استان لرستان, اخبار فرهنگی استان لرستان, اخبار علمی استان لرستان, اخبار ورزشی استان لرستان

اخبار استان مازندران, اخبار سیاسی استان مازندران, اخبار اقتصادی استان مازندران, اخبار اجتماعی استان مازندران, اخبار فرهنگی استان مازندران, اخبار علمی استان مازندران, اخبار ورزشی استان مازندران

اخبار استان مرکزی, اخبار سیاسی استان مرکزی, اخبار اقتصادی استان مرکزی, اخبار اجتماعی استان مرکزی, اخبار فرهنگی استان مرکزی, اخبار علمی استان مرکزی, اخبار ورزشی استان مرکزی

اخبار استان هرمزگان, اخبار سیاسی استان هرمزگان, اخبار اقتصادی استان هرمزگان, اخبار اجتماعی استان هرمزگان, اخبار فرهنگی استان هرمزگان, اخبار علمی استان هرمزگان, اخبار ورزشی استان هرمزگان

اخبار استان همدان, اخبار سیاسی استان همدان, اخبار اقتصادی استان همدان, اخبار اجتماعی استان همدان, اخبار فرهنگی استان همدان, اخبار علمی استان همدان, اخبار ورزشی استان همدان

اخبار استان یزد, اخبار سیاسی استان یزد, اخبار اقتصادی استان یزد, اخبار اجتماعی استان یزد, اخبار فرهنگی استان یزد, اخبار علمی استان یزد, اخبار ورزشی استان یزد

 

 

 

 

مطالب مرتبط

  کلاه سفید‌های شیطان‌صفت در لباس فرشته‌های نجات/ جایزه اسکار تقدیم به فیلمی که رسالتش تطهیر گرگ‌هایی در لباس میش است + تصاویر   اسکار ۲۰۱۷ حاشیه‌ها و حتی گاف‌های بزرگی داشت که از دید رسانه‌های دنیا هم مخفی نماند؛ اما دروغ بزرگ اسکار را همه رسانه‌ها باور کردند. «کلاه سفیدها» جایزه بهترین مستند را گرفت. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته خبری بر خروجی رسانه‌های ترکیه‌ای قرار گرفت مبنی بر اینکه جسد افسر سابق MI۶ انگلیس در نزدیکی خانه‌اش در استانبول پیدا شده است. «جیمز لو مسوریه» james le mesurier در خانه‌ای در یکی از محلات استانبول زندگی می‌کرد. خبر مرگ وی یادآور اتفاقاتی است که در مراسم اسکار افتاده است. هشتاد و نهمین مراسم جوایز اسکار در ۲۶ فوریه ۲۰۱۷ در لس آنجلس برگزار شد. مراسمی که رویداد‌های عجیب کم نداشت. از ۵ فیلمی که در بخش مستند کوتاه نامزد دریافت جایزه شدند، ۳ تا مربوط به جنگ سوریه و مساله پناهجویان سوری بود. در کمال شگفتی، فیلم ۴۰ دقیقه‌ای کمپانی «Netflix» با عنوان «کلاه سفیدها» (White Helmets) برنده اسکار این بخش شد. طبق معرفی که در صفحه رسمی این مستند آمده، «کلاه سفیدها» درباره “امداگران داوطلبی است که در عملیات نجات غیرنظامیان گیرافتاده در مناطق جنگی سوریه شرکت دارند. “ فیلم پر از تصاویری است که «کلاه سفیدها» از روند «ایثار» خود در نجات غیرنظامیان […]

تاریخ بروزرسانی :21 / 08 / 1398

سوئد به‌عنوان یکی از بهترین کشور‌های جهان در زمینه مرخصی زایمان رتبه‌بندی می‌شود؛ پس از تولد فرزند، هر دو والدین واجد شرایط مرخصی ۴۸۰روزه هستند.

تاریخ بروزرسانی :21 / 08 / 1398

ائتلاف دریایی به سرکردگی آمریکا در خلیج فارس، روز پنجشنبه به صورت رسمی عملیات خود را از بحرین آغاز کرد؛ اما نکته قابل توجه عدم استقبال کشور‌ها و مشارکت برخی که قدرت دریایی موثر ندارند، است.

تاریخ بروزرسانی :20 / 08 / 1398
دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *